Βαρέα Οχήματα

Ο τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

Αρχικός: αναφέρεται σε καινούργια οχήματα και διενεργείται σε ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία που ταξινομήθηκε το όχημα πχ αν το όχημα ταξινομήθηκε στις 15-07-2011 είναι υπόχρεο για ΚΤΕΟ την 15-07-2012 με προθεσμία μία εβδομάδα
Περιοδικός: Διενεργείται κάθε ένα (1) χρόνια από την ημερομηνία του προηγούμενου ελέγχου.

Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ

Ο αρχικός έλεγχος ΚΤΕΟ διενεργείται υποχρεωτικά 1 έτος από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, με χρονικό περιθώριο από 3 εβδομάδες πριν έως και 1 εβδομάδα μετά.

Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων

Ο περιοδικός έλεγχος ΚΤΕΟ πρέπει να διενεργείται ΚΑΘΕ 1 ΧΡΟΝΟ μετά τον αρχικό έλεγχο. Συγκεκριμένα για το 2013 υποχρεούνται σε τεχνικό έλεγχο τα οχήματα που είχαν περάσει από τεχνικό έλεγχο το έτος 2012 με προθεσμία 3 εβδομάδες πριν και 1 μετά (η ακριβής ημερομηνία αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου).

Σε περίπτωση που στο όχημά σας διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις και χρειάζεται επισκευές έχετε στην διάθεση σας 20 ημέρες για τον επανέλεγχο και την έκδοση του δελτίου τεχνικού ελέγχου. Ο τεχνικός διευθυντής του ΚΤΕΟ Παπαδόπουλος μπορεί να σας δώσει 10 ημέρες επιπλέον σε περιπτώσεις που οι επισκευές είναι εκτεταμένες.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης του οχήματος για έλεγχο ΚΤΕΟ ή επανέλεγχο, καταβάλλεται ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογο με την κατηγορία που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αλλά και το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης. Πιο συγκεκριμένα:

Έλεγχος ΚΤΕΟ

Τύπος οχήματος

Έως 30 ημέρες

Από 30 ημέρες έως 6 μήνες

Άνω των 6 μηνών

Φορτηγά & Ελκυστήρες από 3,5 τόνους έως 12 τόνους και Εκπαιδευτικά

28,00

55,00

111,00

Φορτηγά & Ελκυστήρες άνω των 12 τόνων και Εκπαιδευτικά

31,00

62,00

124,00

Λεωφορείο μήκους έως 10 μέτρων και Εκπαιδευτικά

26,00

53,00

106,00

Λεωφορείο μήκους άνω των 10 μέτρων και Εκπαιδευτικά

30,00

61,00

122,00

Λεωφορεία αρθρωτά-διώροφα

33,00

65,00

130,00

Ρυμουλκούμενα-ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητο αριθμό κυκλοφορίας άνω των 3,5 τόνων έως 10 τόνων και Εκπαιδευτικά

20,00

41,00

81,00

Ρυμουλκούμενα-ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητο αριθμό κυκλοφορίας άνω των 10 τόνων και Εκπαιδευτικά

24,00

49,00

98,00

Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) με τον ίδιο αριθμό κυκλοφορίας

35,00

69,00

138,00

Τουριστικά τρένα

30,00

61,00

122,00

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα παράβολα εκπροθέσμου είναι υπέρ Δημοσίου και καταβάλλονται εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο).

Για τη δικής σας διευκόλυνση η έκδοσή τους μπορεί να γίνει από εμάς προσαυξανόμενα με διαχειριστικό κόστος.

Τα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνουν το κόστος ελέγχου.

Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει 60 ημέρες από την ημερομηνία ελέγχου ΚΤΕΟ, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, τότε διενεργείται πλήρης έλεγχος ΚΤΕΟ και καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κανονικού πλήρους ελέγχου μαζί με το ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογο με το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.