Διαδικασία Ελέγχου ΚΤΕΟ

Τα ΚΤΕΟ Παπαδόπουλος στις υπερσύγχρονες και άνετες εγκαταστάσεις τους διαθέτουν αυτοματοποιημένες γραμμές τεχνικού ελέγχου και είναι σε θέση να δώσουν αξιόπιστες μετρήσεις χωρίς καμιά ταλαιπωρία, εύκολα, οικονομικά και γρήγορα.

Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό και ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια: