Δικαιολογητικά

Σε περίπτωση ανάριθμου οχήματος, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε είναι τα εξής:

Από 01/03/2018 σε περίπτωση που το όχημα έχει ως δηλωμένο καύσιμο και υγραέριο ζητούνται τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά βάσει της τροποποίησης της υπουργικής απόφασης ΦΑ 1/59683/3936/2015 (Β’2733) στο ΦΕΚ4856/ 29-12-2017, άρθρο 9:

Περιοδικός (όλοι οι επόμενοι έλεγχοι ΚΤΕΟ, που γίνονται κάθε 2 χρόνια)